Om ¡Vale! 1-3

¡Vale! er et nytt spanskverk for begynnere, og er tilpasset den nye læreplanen for det andre fremmedspråket. Læreverket setter elevenes opplevelse av språket i sentrum, og de lærer å fortelle om seg selv og sin familie, sine fritidsaktiviteter, og litt om latinamerikansk og spansk kultur og geografi.


 

¡Vale! 1 

Læreverkets oppbygging

Tekstene og dialogene i ¡Vale! 1 tar opp hverdagssituasjoner som å hilse, snakke i telefonen og bestille mat og drikke. Hvert kapittel innledes med en oversikt over hvilke mål kapitlet har og hva en kommer til å arbeide med, og avsluttes med spørsmål om eleven har nådd målene. I tillegg finnes en liten oppsummering av fagstoffet, og en oppfordring til å be om skjema for egenevaluering slik at elevene hele tiden kan evaluere arbeidet sitt.

 


Læreverkets pedagogiske idé

Målsettingen med ¡Vale! er at det skal være et læreverk for heterogene grupper, og et verk det er lett å jobbe med både for elevene og for deg som lærer. Derfor har vi lagt vekt på varierte tekster i tekstboka, og mange og differensierte oppgaver i arbeidsboka og som kopieringsoriginal i Lærerens bok. Det er også lagt opp til langsom progresjon med gradvis oppbygging av språket.


Læreverket består av:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok
  • Elevfasit
  • Elev-cd
  • Lærerens bok
  • Lærer-cd
  • Nettsted


I løpet av april 2006 vil du finne en oversikt over alle komponentene til ¡Vale! 1 på Cappelen.no